25.10.2013 Obavijest kupcima GA bijela tehnika d.o.o.
 
  Hypo Alpe Adria Bank d.d.
 
  Erste Card Club
 
  Zagrebańća banka
  obavijest o stornaciji transakcija
  Privredna banka Zagreb d.d.
 
  Raiffeisen bank Austria d.d.